Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

διαχείριση

φακέλων

προσωπικού

υποστήριξη
συλλογικών οργάνων

ηλ. φάκελος
δημόσιας σύμβασης

σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξατομικευμένες ροές εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα - Επιχείρησης

computer (3)

Πλήρης αυτοματοποίηση και προτυποποίηση των εργασιών των υπαλλήλων.

eye

Πλήρης εποπτεία και συνεχής παρακολούθηση του εκάστοτε βήματος μίας τετριμμένης διαδικασίας.

stopwatch (2)

Επιτάχυνση πάσης φύσης διαδικασιών με πεπερασμένο αριθμό βημάτων.

web

Ανάπτυξη εξειδικευμένων υποθέσεων με ενσωμάτωση κατάλληλων ροών εργασίας για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του εκάστοτε Φορέα.