Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Αιτήματα & προτάσεις πολιτών

Δώστε τη δυνατότητα στους Πολίτες να επικοινωνήσουν ψηφιακά μαζί σας

επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν με άμεσο και ψηφιακό τρόπο πάσης φύσης αιτήματα, αναφορές, προτάσεις και καταγγελίες:

η ιδανική λύση για:

  • κάθε φορέα με χωρική αρμοδιότητα στην οποία
    εξυπηρετεί πολίτες.

(όπως Δήμοι, Περιφέρειες,  Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, κ.α.)

  • για αιτήματα, προτάσεις και καταγγελίες,

η διεκπεραίωση των οποίων, δεν τυποποιείται αυστηρά βάσει νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου και δεν απαιτεί ισχυρή ταυτοποίηση του αιτούντος.
(σε αντίθεση με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις)

δυνατότητα:

ανώνυμων
αναφορών

αναφορών με απλή
επιβεβαίωση email

αναφορών μέσω
πιστοποίησης
Social Login

εφαρμογή κινητού τηλεφώνου
(Android - iOS)