Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Παγίωση απαιτήσεων & Αναλυτικός σχεδιασμός

Διασφαλίζουμε ότι οι λύσεις μας, καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας,
όπως αυτές μας έχουν διατυπωθεί, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας
και απαιτήσεων.

Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση του συστήματος

Διαμορφώνουμε τις ιδανικές συνθήκες για ένα απόλυτα λειτουργικό και παραγωγικό περιβάλλον, στις υποδομές που εσείς επιθυμείτε, αποκλειστικά στο πλαίσιο που έχετε θέσει.

Μετάπτωση δεδομένων / Διασύνδεση με υφιστάμενο
σύστημα ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης

Μεταφέρουμε το ιστορικό των φορέων σε νέες δομές,
ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμο, οργανωμένο και πάντα διαθέσιμο, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την
καθημερινότητά σας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα σας. 

Μοντελοποίηση & Υλοποίηση εξειδικευμένων
διαδικασιών

Με γνώμονα την επίλυση των αναγκών σας, μοντελοποιούμε
και υλοποιούμε συγκεκριμένες διαδικασίες πάνω στην πλατφόρμα του DocuTracks
και εν συνεχεία του DocuGate, προσαρμόζοντας τις ανάλογες φόρμες και ακολουθώντας
τα κατάλληλα βήματα για την διεκπεραίωση τους.

Εκπαιδεύσεις

Είμαστε πάντα πρόθυμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία
από την έως τώρα πορεία μας, για την άμεση εξοικείωση σας στις νέες λύσεις
και δυνατότητες, που σας παρέχουμε.

Πιλοτική - Δοκιμαστική Παραγωγική λειτουργία
του συστήματος & Εγγύηση - Συντήρηση

Είμαστε πάντα πρόθυμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία
από την έως τώρα πορεία μας, για την άμεση εξοικείωση σας
στις νέες λύσεις και δυνατότητες, που σας παρέχουμε.