Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακών Συναλλαγών με πολίτες, επιχειρήσεις και συνεργαζόμενους φορείς

Πλήρης
διασύνδεση με

Ενσωμάτωση
των ηλεκτρονικών
σας αιτήσεων στο

Απευθύνονται σε κάθε συναλλασσόμενο με τον φορέα σας: 

Πολίτες

Επιχειρήσεις

Τρίτους συνεργαζόμενους
φορείς

Επιτρέπει στον συναλλασσόμενο να συμπληρώνει και να υποβάλλει πάσης φύσης ηλεκτρονικές αιτήσεις, καταχωρώντας συγχρόνως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

    • συμπληρωματικές πληροφορίες
    • δικαιολογητικά
    • ηλεκτρονικές πληρωμές κ.α.

Το

επιτρέπει τη μετατροπή οποιασδήποτε τυποποιημένης αίτησης σε ηλεκτρονική,

ενώ παράλληλα ψηφιοποιεί πλήρως και αποτελεσματικά τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες διεκπεραίωσης τους.

Διαχείριση “Ηλεκτρονικής Αιτήσεως” πολίτη, μέσω του DocuTracks:

Οφέλη χρήσης “Ηλεκτρονικών Αιτήσεων” :

Η προσφορά για τον Φορέα

Καμία ανάγκη για φυσική παρουσία του πολίτη στον φορέα

Πλήρης διαχείριση αιτήσεων πολιτών

Πλήρης συμμόρφωση και εύκολη ένταξη των υπηρεσιών του φορέα στο gov.gr

Εργαλεία
δημιουργίας αιτήσεων

Cloud υπηρεσία χωρίς καμία απαίτηση σε υποδομή

Μοντελοποιημένες αιτήσεις και διαδικασίες για φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προς άμεση χρήση

Δραστική μείωση στον χρόνο διεκπεραίωσης αιτήσεων

Εποπτεία και συνεχής παρακολούθηση αιτήσεων

Συστημική επικοινωνία για διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία

Συμμόρφωση με την απαίτηση "Digital First"

Οικονομικό με γρήγορη απόσβεση

Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (πληρωμές, μητρώα, ERP, κ.α.)

Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη μέσα από:

Κινητό τηλέφωνο

(πλήρης λειτουργία σε
Android, iOS)

Διαδικτυακή εφαρμογή

(πλήρης λειτουργία σε
οποιονδήποτε browser)

Η προσφορά για τον Πολίτη / Επιχείρηση / Συνεργαζόμενο Φορέα

Εύκολο και φιλικό
περιβάλλον

Ιστορικό συναλλαγών
με τον Φορέα

Υποβολή αιτήσεων με νομικά
έγκυρο τρόπο

Διαρκής ενημέρωση για την
εξέλιξη της αίτησης

Πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή

Αποθήκευση δικαιολογητικών
για μελλοντική χρήση

Πρόσβαση μέσω gov.gr

Ταυτοποίηση πολιτών
μέσω TaxisNet