Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Το DocuTracks είναι η κατάλληλη πλατφόρμα διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, ψηφιακών υπογραφών και διεκπεραίωσης υποθέσεων για:

one

Δημόσιους φορείς, ανώνυμες εταιρείες και οργανισμούς σε κεντρικό και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο

two

Νοσοκομεία και φορείς στο χώρο της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας

three

Εταιρείες και οργανισμούς στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα

four

Συμβουλευτικές εταιρείες και εταιρείες μελετών και νομικά / δικηγορικά γραφεία

five

Εταιρείες εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης τεχνικών έργων

six

κάθε άλλη εταιρεία ή φορέα που βασίζει την οργάνωση της λειτουργίας του και τον κύριο όγκο της διεκπεραίωσης της εργασίας του