Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, ψηφιακών υπογραφών,
υποθέσεων και ροής εργασιών

ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες - επιχειρήσεις

δημιουργία τρισδιάστατων εικονικών εκθέσεων - ιστοριών
και πλοήγηση μέσω VR τεχνολογιών

cloud - based σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών ακινήτων και
καναλιών, ηλεκτρονική μηχανή κρατήσεων ξενοδοχειακών μονάδων

σύστημα παρακολούθησης των γεω - κλιματικών δεδομένων των φυτών

πλατφόρμα διαχείρισης αρχείων υγείας και
παρακολούθησης ιατρικού ιστορικού των ογκολογικών ασθενών