Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Η Dataverse αποτελεί μια καινοτόμο ελληνική εταιρεία ανάπτυξης έργων έρευνας και ανάπτυξης πάνω στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 2007 από έμπειρους μηχανικούς υπολογιστών και λογισμικού, που ασχολούνται σε μεγάλης κλίμακας έργα σχεδίασης ιστοσελίδων, ανάπτυξης έργων έρευνας και λογισμικού για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σήμερα απασχολεί πάνω από 90 μηχανικούς λογισμικού και προγραμματιστές με πολυετή επαγγελματική εμπειρία.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Dataverse έχουν εστιάσει μέχρι στιγμής στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης σύνθετων και προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και προϊόντων λογισμικού για την παγκόσμια αγορά. Το θεμέλιο των υπηρεσιών που προσφέρει είναι η ισχυρή διαχείριση έργων και η απρόσκοπτη επικοινωνία.

(Αρ. Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.: 058998304000)

αρχές

έμπρακτος σεβασμός προς τους συνεργάτες μας

πλήρης αναγνώριση της επιχειρηματικής μας ευθύνης για παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην αγορά

λειτουργούμε με υπευθυνότητα σε οικονομικό, κοινωνικό
και περιβαλλοντικό επίπεδο

τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για την παροχή ποιοτικών λύσεων
για τους πελάτες μας

υλοποιούμε όλες μας τις δραστηριότητες με απόλυτη διαφάνεια,
σεβόμενοι απόλυτα τη νομοθεσία

οικοσύστημα

01.

σχεδιασμός και ανάπτυξη προηγμένων λύσεων λογισμικού και προϊόντων

02.

συλλογή γνώσεων και τεχνογνωσίας σε τομείς του Φορέα - Επιχείρησης 

03.

εύρεση ευκαιριών στην αγορά και δημιουργία ιδεών για νέα προϊόντα

04.

μετατροπή ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα πληροφορικής

η εταιρεία

Έχει πιστοποιηθεί κατά
ISO 9001:2015 για το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχει.

Διαθέτει ISO 27001:2013 για
την ασφάλεια πληροφοριών στα αντικείμενα που δραστηριοποιείται.