Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

εστίαση & εξειδίκευση

έρευνα προϊόντος & εννοιολόγηση

επιλογή αρχιτεκτονικής &
προσανατολισμένος σχεδιασμός πλατφόρμας

UI / UX: προτυποποίηση & συμβατότητα

τοπική προσαρμογή προϊόντος

προσαρμογή & υλοποίηση προϊόντος

πλατφόρμα μεταφοράς προϊόντος &
μετάπτωσης γλώσσας προγραμματισμού

λειτουργικό σύστημα & μετάπτωση βάσεων δεδομένων

πλατφόρμα μετάπτωσης (.NET, J2EE, mobile, etc.)

ενοποίηση πλατφορμών

ανάπτυξη επέκτασης προϊόντος

συγκριτικά πλεονεκτήματα

Χαμηλότερος κίνδυνος υλοποιήσεων

Κορυφαία εργαλεία & διαδικασίες

Χαμηλότερος κίνδυνος υλοποιήσεων

Χαμηλότερος κίνδυνος υλοποιήσεων