Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Ηλεκτρονικές αιτήσεις 

Από άκρο σε άκρο ψηφιακή υποδοχή και διεκπεραίωση τυπικών υποθέσεων πολιτών / πελατών και επιχειρήσεων

πλήρης
διασύνδεση με

ενσωμάτωση
των ηλεκτρονικών
σας αιτήσεων στο

Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι τυπικές συναλλαγές με τρίτους που η διεκπεραίωσή τους οδηγεί σε διαδικασίες που συνήθως χαρακτηρίζονται ως «γραφειοκρατικές», ακολουθούν καθορισμένες εσωτερικές διαδικασίες σε ένα φορέα και καταλήγουν σε τυπική  απάντηση μέσω εγγράφου που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.

Παραδείγματα Χρήσης:

Αίτηση για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης (για φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης, συλλογικούς φορείς κλπ)

Έκδοση εξιτηρίου ασθενούς

Παροχή αντιγράφου ιατρικού φακέλου ασθενούς (νοσοκομεία)

Ένσταση για κλήση Δημοτικής Αστυνομίας

Δήλωση τέκνου και ονοματοδοσίας

Πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώα αρρένων

Αίτηση συμφώνου συμβίωσης

Αίτηση απαλλαγής ΦΠΑ (ΔΟΥ)

πως λειτουργεί για τον συναλλασσόμενο πολίτη / πελάτη

01.

o Πολίτης συνδέεται μέσω κωδικών TaxisNet ή ταυτοποιείται μέσω άλλης υπηρεσίας που θα επιλέξει ο φορέας/επιχείρηση, είτε δρομολογούμενος από το gov.gr είτε από την πύλη του φορέα/επιχείρησης

04.

Συμπληρώνει / επιβεβαιώνει τα στοιχεία του

07.

μετά την υποβολή μπορεί να δει την πορεία της αίτησής του

02.

Επιλέγει την αίτηση που χρειάζεται από τον κατάλογο αιτήσεων

05.

συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτεί η κάθε αίτηση και επισυνάπτει τα δικαιολογητικά, αξιοποιώντας πλήρως την ηλεκτρονική θυρίδα εγγράφων που παρέχει το σύστημα ή την ηλεκτρονική θυρίδα του gov.gr

08.

και το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει στον φορέα για την διεκπεραίωση της

03.

βλέπει τις πληροφορίες και τα απαιτούμενα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει με την αίτηση

06.

υποβάλλει και… η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς!
Η αίτηση του καταλήγει στο Docutracks, προς τον αρμόδιο χειριστή που ξεκινά την διαδικασία εσωτερικής διεκπεραίωσής της ως υπόθεση

09.

μέχρι να λάβει με απαντητικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική θυρίδα του την κατάληξη και το αποτέλεσμα που είχε η επεξεργασία της αίτησης του από τον φορέα

οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη μέσα από:

περιπτώσεις και παραδείγματα χρήσης των αιτήσεων:

Δήμοι - Περιφέρειες

250+ αιτήσεις

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα

  • έλεγχος μέλους μητρώου
  • ηλεκτρονική πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ
  • ολοκλήρωση με ERP για έκδοση παραστατικού 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

υποδοχή και διαχείριση 200+ αιτήσεων για την ΑΑΔΕ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ειδικές εσωτερικές ροές εργασίες για την
εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων