Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, με απόλυτη υπευθυνότητα.
Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων, μέσω της δέσμευσης μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επαγγελματισμού και τεχνολογικής υπεροχής.

Δέσμευση

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε μηχανική αριστεία και τις καλύτερες λύσεις καινοτομίας στην κατηγορία για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. 

Ομαδικότητα

H ομάδα μας ενεργεί, έχοντας ως κεντρικούς της άξονες, την εμπιστοσύνη, τη συλλογική ευθύνη των πράξεων της και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Υπευθυνότητα

Θέτουμε, με υπευθυνότητα, τα συμφέροντα των πελατών μας ως προτεραιότητα μας και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη των ενεργειών μας και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων μας.

Ικανότητα

Η ικανότητα των ανθρώπων μας, η δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα που τους χαρακτηρίζει, καθοδηγούν την επιχειρησιακή προσέγγιση μας, να φέρνουμε εις πέρας οποιαδήποτε πελατειακή πρόκληση δημιουργηθεί.

Υπεροχή

Η δημιουργία ευφυών συστημάτων και λύσεων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών μας, ενισχύεται σημαντικά από την υπεροχή μας σε επίπεδα τεχνογνωσίας και καινοτομίας προϊόντων.  

Επαγγελματισμός

Ενθαρρύνοντας την ατομική πρωτοβουλία σε συνδυασμό με προκλητικές ευκαιρίες εργασίας και ανάπτυξης, προσελκύουμε, αναπτύσσουμε και διατηρούμε τους καλύτερους μηχανικούς και προγραμματιστές στον κλάδο μας.