Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Αναγνώριση από τον ΟΑΣΑ - 2019

Το DocuTracks έχει αναγνωριστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD - Organisation for Economic Co- operation and Development)
ως πολύ καλή πρακτική για το χειρισμό διαδικασιών, εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών σε οργανισμούς δημόσιας διοίκησης. Το DocuTracks είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης, ψηφιακής υπογραφής και διανομής εγγράφων και χειρισμού επιχειρηματικών διαδικασιών, η οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από μία ενοποιημένη φιλοσοφία, συμβατή με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων
και την προηγμένη ειδική υπογραφή.

Best City Awards 2018

Τελετή απονομής βραβείων για τις ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες πόλεις της Ελλάδας , υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Ο δήμος Αγίου Δημητρίου στην κατηγορία "Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας εγγράφων στις υπηρεσίες του δήμου" κέρδισε το χρυσό βραβείο θέτοντας υποψηφιότητα με την χρήση του DocuTracks, την καθολική εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών.

Environmental Awards 2018

Απονομή βραβείων για τις καλύτερες πρακτικές της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Στην κατηγορία "Sustainable Product or Service" η εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ "Συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής Ε.Π.Ε" κέρδισε το χάλκινο βραβείο για την καθολική χρήση ηλεκτρονικής διαχείρισης & διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών μέσω της εφαρμογής DocuTracks στον δήμο Αγίου Δημητρίου.