Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Οικονομική λύση με άμεση απόσβεση

Πλήρης συμβατότητα με gov.gr και συμμόρφωση με N4727/2020 για τα έγγραφα και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Άμεση εξοικείωση των εσωτερικών χρηστών / διαχειριστών

Cloud υπηρεσία χωρίς καμία απαίτηση σε υποδομή

Ανοικτή αρχιτεκτονική, διαλειτουργικότητα και ενσωμάτωση με τρίτα συστήματα και κεντρικές υποδομές του κράτους

Πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή