Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Platform for e-management and circulation of documents, digital signatures, cases and workflow

paperless & inkless
paperless & inkless

lower cost
lower cost

faster task completion
faster task completion

less working hours
less working hours

Main point of digital communication with citizens, businesses and collaborating public bodies

DocuGate, meeting the requirements of a public body for “extroversion” and direct communication with citizens, comes to ideally complement the capabilities of DocuTracks.
It digitally connects every citizen with the department of their choice and then, with a qualified employee, without your employees of your organization needing to learn an additional system.

e-Applications

Predetermined process for submitting a standard application accompanied by supporting documents, which is completed by sending a document as a response to the citizen.

e-Appointments

Booking of an appointment for a selected service for a specific procedure.

Daily requests

Main digital point of communication and transactions of citizens with a company or public body.

DocuTracks emerged in a relevant OECD-EU report (12/2019) as the most appropriate platform in terms of internal communication and processing, from end-to-end digitally that increases the efficiency and administrative capacity of bodies, managing co-financed actions in all over the Europe.

numbers speak for themselves…

Public bodies
+
Users
+
Documents
+

DocuTracks in practice

or