Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Untitled-removebg-preview

Το DocuTracks είναι ένα πλήρως διαδικτυακό (full web based) σύστημα για την κεντρική διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων ενός οργανισμού.

Προσαρμοσμένο με σύγχρονο τρόπο στη λογική λειτουργία ενός δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα και βελτιστοποιημένο ως προς την χρήση ψηφιακών υπογραφών και ως προς την διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων.

100%

άμεση & αποδοτικότερη εκτέλεση εργασιών

Διαχείριση και διακίνηση εγγράφων
Διαχείριση και διακίνηση εγγράφων
πλήρης διαχείριση εγγράφων σε web περιβάλλον
Ψηφιακές υπογραφές
Ψηφιακές υπογραφές
υπογραφή των εγγράφων με χρονοσήμανση, ταυτόχρονη υποστήριξη άυλων υπογραφών και συσκευών ΑΠΕΔ καθώς και έλεγχος εγκυρότητας υπογραφών
Διαχείριση υποθέσεων και ροής εργασιών
Διαχείριση υποθέσεων και ροής εργασιών
αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε ένα Δήμο με οδηγό τον ΚΕΔΥ

σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις

κεντρικό σημείο ψηφιακής επικοινωνίας με πολίτες, επιχειρήσεις και συνεργαζόμενους φορείς

Το DocuGate καλύπτοντας τις απαιτήσεις ενός φορέα για “εξωστρέφεια” και άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τις δυνατότητες του DocuTracks. Συνδέει ψηφιακά κάθε πολίτη με το αρμόδιο τμήμα και εν συνεχεία αρμόδιο υπάλληλο, χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση ενός επιπλέον συστήματος από τους υπαλλήλους του φορέα σας.