Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

μας εμπιστεύονται

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

"Τα Αιτήματά μου" & "Τα Ραντεβού μου"
Άνω των 200 ψηφιακά υλοποιημένων διαδικασιών. Χιλιάδες χειριστές σε ολόκληρη την επικράτεια, διεκπεραίωση χιλιάδων υποθέσεων ανά ημέρα και κατά συνέπεια, δραματική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της επικοινωνίας με κοινό, ομοσπονδίες και σωματεία και ένταξη όλων των ψηφιακών υπηρεσίων στο gov.gr.

Συνήγορος του Πολίτη

Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της αρχής πάνω από τον εσωτερικό μηχανισμό του DocuTracks και πλήρης μετάπτωση χιλιάδων ανοιχτών και κλειστών υποθέσεων.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Υλοποίηση σύνθετων διαδικασιών πολλαπλών βημάτων, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές πληρωμές.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

30.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις ανά μήνα.

Δήμος Κω

Άνω των 200 τυποποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών.