Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων,
ψηφιακών υπογραφών, υποθέσεων
και ροής εργασιών 

χωρίς χαρτί και μελάνι
χωρίς χαρτί και μελάνι

μείωση κόστους
μείωση κόστους

ταχύτατη διεκπεραίωση εργασιών
ταχύτατη διεκπεραίωση εργασιών

μείωση χρόνου εργασίας
μείωση χρόνου εργασίας

κεντρικό σημείο ψηφιακής επικοινωνίας με πολίτες, επιχειρήσεις και συνεργαζόμενους φορείς

Το DocuGate καλύπτοντας τις απαιτήσεις ενός φορέα για “εξωστρέφεια” και άμεση επικοινωνία
με τους πολίτες, έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τις δυνατότητες του DocuTracks.
Συνδέει ψηφιακά κάθε πολίτη με το αρμόδιο τμήμα και εν συνεχεία αρμόδιο υπάλληλο, χωρίς να
απαιτείται η εκμάθηση ενός επιπλέον συστήματος από τους υπαλλήλους του φορέα σας.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Προκαθορισμένη διαδικασία υποβολής τυποποιημένης αίτησης με συνοδεία δικαιολογητικών όπου ολοκληρώνεται με αποστολή εγγράφου ως απάντηση στον πολίτη.

Ηλεκτρονικά ραντεβού

Κλείσιμο ραντεβού σε επιλεγμένη υπηρεσία για συγκεκριμένη διαδικασία.

Αιτήματα καθημερινότητας

Κεντρικό ψηφιακό σημείο επικοινωνίας και συναλλαγών πολιτών με το Φορέα.

Tο DocuTracks αναδείχθηκε σε σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ - ΕΕ, (12/2019) ως η πλέον κατάλληλη πλατφόρμα σε σχέση με την εσωτερική επικοινωνία και διεκπεραίωση, από άκρο σε άκρο ψηφιακά που αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την διοικητική ικανότητα των φορέων που διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενες δράσεις σε όλη την Ευρώπη.

οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους...

Φορείς
+
Χρήστες
+
Έγγραφα
+