Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Ηλεκτρονική οργάνωση και τήρηση συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων

eye

Οργανωμένη τήρηση και παρακολούθηση όλης της ροής μίας συνεδρίασης ενός συλλογικού οργάνου.

checklist (4)

Συγγραφή πρακτικών και αυτόματη ενημέρωση των εισηγητών για τη λήψη αποφάσεων επί των
εισηγήσεων τους.

upload-file

Ηλεκτρονική υποβολή θεμάτων / εισηγήσεων με σκοπό την άμεση έγκριση τους και την αυτόματη παραγωγή ημερήσιας διάταξης.

hierarchy (2)

Διαχείριση παρουσιολογίου μελών και έκδοση αποφάσεων βάσει προτύπων ανά θέμα / εισήγηση μέσω καταγραφής της ονομαστικής ψηφοφορίας των εισαχθέντων προτάσεων.