Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Σχέδιο χωρίς τίτλο (13)

Η Dataverse είναι μία καινοτόμος εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων και προϊόντων λογισμικού.
Υλοποιεί σημαντικά έργα πληροφορικής και παρέχει προηγμένες υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών για τον πλήρη κύκλο ζωής τους.

Πληροφοριακά συστήματα, σχεδιασμός λογισμικού και ανάπτυξη και υποστήριξη έργων.

Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού.

Πλήρης ανάπτυξη κύκλου ζωής SW προϊόντων: έρευνα - ανάλυση & σχεδιασμός - ανάπτυξη & υποστήριξη. 

αξίες

οι αξίες μας αποτελούν τον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής μας προσέγγισης