Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Το DocuGate αποτελεί ένα πρόσθετο λογισμικό στην πλατφόρμα DocuTracks που απευθύνεται σε όλους τους εξωτερικούς συναλλασσόμενους με κάποιον φορέα / επιχείρηση.

Είναι μια φιλική διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στη διαδικτυακή πύλη του φορέα που τη χρησιμοποιεί.

Παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και παραμετροποίησης για το προσωπικό του φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγγραφή κώδικα
(low code / no code).

Είναι πλέον κατάλληλο για δημόσιους φορείς και οργανισμούς, αφού είναι πλήρως συμβατό με την πύλη gov.gr και με τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή πάσης φύσης ψηφιακών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς (Ν4727/2020).

Αξιοποιείται άμεσα από κάθε φορέα και επιχείρηση που υποδέχεται και διαχειρίζεται / διεκπεραιώνει 
με τυπικό και νομικά κατοχυρωμένο τρόπο υποθέσεις πελατών και λοιπών συναλλασσόμενων.
Περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους υποσυστήματα που μπορούν να διατεθούν είτε μαζί είτε ανεξάρτητα το καθένα, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Ηλεκτρονικά ραντεβού

Αιτήματα καθημερινότητας