Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις των συνεργατών μας.

νομοθεσία

GDPR - General Data Protection Regulation
Απόλυτα σύμφωνο με το θεσμικό κανονιστικό
πλαίσιο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.