Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Πλήρης παρακολούθηση δημοσίων συμβάσεων και
εξέλιξης διαγωνισμών

archive

Η συστηματική ταξινόμηση και ψηφιακή τήρηση όλων των εγγράφων που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις (Εισηγήσεις, Μελέτες, Αποφάσεις κτλ.)

workflow (1)

Δυνατότητα σύνδεσης εμπλεκόμενου προσωπικού, υπηρεσιακής μονάδας και σχετικών υποθέσεων που αφορούν την εκάστοτε Δημόσια Σύμβαση.

sync (3)

Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του έργου μέσα στο χρόνο, από την αρχική εισήγηση έως και την οριστική διεκπεραίωση της σύμβασης.

justice-scale

Πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Άρθρο 45 του Ν4412 / 2016 περί τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης.