Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

μείωση χρόνου  <br>εργασίας
μείωση χρόνου
εργασίας

Ελαχιστοποίηση ή ακόμα και πλήρης απαλλαγή από τον σημαντικό φόρτο τετριμμένων καθημερινών εργασιών και διαδικασιών που έχουν χαμηλή προστιθέμενη αξία

χωρίς χαρτί <br>και μελάνι
χωρίς χαρτί
και μελάνι

Πλήρης και καθολική από άκρο σε άκρο ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και έγκυρη και αποτελεσματική μετάβαση στο paperless και inkless office

ταχύτατη διεκπεραίωση  <br> εργασιών
ταχύτατη διεκπεραίωση
εργασιών

Ταχεία και άμεση διεκπεραίωση θεμάτων και υποθέσεων - βέλτιστη απόκριση προς το εξωτερικό περιβάλλον

μείωση <br> κόστους
μείωση
κόστους

Σημαντική μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους που μπορεί να ξεπεράσει και το 60% - μείωση του κόστους εκτυπώσεων (χαρτί και μελάνι)
μέχρι και 90%

επιστροφή αρχικής <br>επένδυσης
επιστροφή αρχικής
επένδυσης

Γρήγορη επιστροφή της επένδυσης – μείωση του λειτουργικού κόστους μέχρι και 1000€ ετησίως για κάθε χρήστη-εργαζόμενο που το χρησιμοποιεί