Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Οργανωμένη τήρηση στοιχείων και εγγράφων που αφορούν
το προσωπικό του Φορέα - Επιχείρησης

resume

Ένας σύγχρονος και οργανωμένος τρόπος τήρησης των προσωπικών και υπηρεσιακών στοιχείων του προσωπικού του Φορέα.

personal-data

Μία εφαρμογή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων που αφορούν το προσωπικό (βιογραφικά, πιστοποιητικά, διπλώματα κτλ.)

sync

Απλοποίηση προτύπων διαδικασιών με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης υπολοίπου αδειών, εντολών μετακινήσεων, υπερωριακής απασχόλησης.

gdpr

Διαδικασίες απόλυτα συμβατές με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών.