Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Καμία υποχρέωση για φυσική παρουσία του συναλλασσομένου στις εγκαταστάσεις του φορέα/επιχείρησης

Παροχή κάθε υπηρεσίας προς συναλλασσόμενους με τον φορέα/επιχείρηση από άκρο σε άκρο και πρωτίστως ψηφιακά (digital first)

Συνολική εποπτεία και εικόνα του πλήθους των υποθέσεων και του βαθμού εξυπηρέτησης κάθε στιγμή

Δραστική μείωση χρόνου
διεκπεραίωσης υποθέσεων συναλλασσομένων πολιτών / επιχειρήσεων – βελτίωση της εξυπηρέτησης

Για δημόσιους φορείς:
πλήρης συμμόρφωση και εύκολη ένταξη των υπηρεσιών του φορέα στο gov.gr και στο μητρώο διαδικασιών ΔΙΑΥΛΟΣ