Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Το Docutracks είναι ένα άμεσο και φιλικό στη χρήση ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, υποθέσεων & προηγμένων ψηφιακών υπογραφών, καθώς και παρακολούθησης και δρομολόγησης των σχετικών με αυτά εργασιών και διαδικασιών. Οδηγεί άμεσα και με σύγχρονους όρους στον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα που θα το επιλέξει.

Είναι μια σύγχρονη, εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα οργάνωσης και διακίνησης ψηφιακών εγγράφων, δεδομένων και εργασιών που ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες σε διάφορα επίπεδα διαθέτοντας ανοικτή αρχιτεκτονική που μπορεί να διαλειτουργήσει άμεσα και εύκολα με κάθε υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα (ERP, CRM, HR, Mail κλπ) σε έναν φορέα και να ανταλλάξει.

Διαχειρίζεται με βέλτιστο τρόπο όλους τους τύπους απλών και εγκεκριμένων προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σε οποιοδήποτε τοπικό ή απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης, οδηγώντας στην έγκυρη και από άκρο σε άκρο λειτουργία χωρίς "χαρτί και μελάνι" και είναι συμβατό με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών, όπως και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κανονισμοί eIDAS & GDPR, υποδομή eDelivery για συστημένη διακίνηση εγγράφων, κλπ.)

Παρέχει λειτουργίες ψηφιακής διαχείρισης υποθέσεων
(case management) διαθέτοντας ένα πλήρη μηχανισμό μοντελοποίησης και οργάνωσης των πληροφοριών, των εγγράφων και των εργασιών σε υποθέσεις, λειτουργικότητα
που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες επεκτάσεων του για
την κάλυψη οποιoνδήποτε έκτακτων ή πάγιων αναγκών, ακόμη και χωρίς την ανάγκη συγγραφής κώδικα (low code/no-code). Άμεση διαλειτουργικότητα με Docugate για την έξυπνη υποδοχή και ψηφιακή διεκπεραίωση υποθέσεων εξωτερικών συναλλασσόμενων με τον φορέα.

Είναι εύκολα προσαρμόσιμο στην οργανωτική δομή και στις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε φορέα/εταιρεία και χρησιμοποιείται καθημερινά σε φορείς και επιχειρήσεις από χιλιάδες χρήστες – στελέχη σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής.