Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Χωρίς χαρτί <br>και μελάνι
Χωρίς χαρτί
και μελάνι

Πλήρως ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και εγγυημένη μετάβαση στο paperless office.

Μείωση χρόνου  <br>εργασίας
Μείωση χρόνου
εργασίας

Ελαχιστοποίηση ή ακόμα και πλήρης απαλλαγή από τον σημαντικό φόρτο τετριμμένων καθημερινών εργασιών και διαδικασιών που έχουν χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Μείωση <br> κόστους
Μείωση
κόστους

Σημαντική μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους που μπορεί να ξεπεράσει και το 50%.

Ταχύτατη διεκπεραίωση  <br> εργασιών
Ταχύτατη διεκπεραίωση
εργασιών

Ταχύτατη διεκπεραίωση θεμάτων και υποθέσεων - βέλτιστη απόκριση προς το εξωτερικό περιβάλλον.