Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

DevOps Engineer

About the job

We are looking for a highly motivated, responsible, and passionate DevOps Engineer (m/f/d) with great interpersonal skills to join our Tech Team.

Daily Activities

 • Work with the development team to expand/improve CI/CD
 • Updating, maintaining and deploying product updates.
 • Designing and operating modern Microservices based platforms for unpredictable traffic patterns
 • Follow up on best practices and procedures as established by the company

Responsibilities

 • Help developers on a day-to-day bases to set up/troubleshoot their development environments
 • Write scripts to automate development processes
 • Install, configure, and support production and non-production platforms
 • Troubleshooting technical problems
 • Review source code (scripts mostly) and find issues
 • Work directly with Developers supporting CI/CD pipeline
 • Research and learn about new technologies, and integrate them into existing environments
 • Designing and operating modern Microservices based platforms for unpredictable traffic patterns

Requirements

 • BSc in Computer Science, Electrical and Computer Engineering or another related field
 • Experience with Git/Github.
 • Experience in containerization environment such as Docker
 • Good understanding of Kubernetes and Kubernetes’ tools ecosystem
 • Knowledge of scripting languages such as Bash, Powershell, or Python is considered an asset
 • Good knowledge of at least administering one modern database system such as MS SQL Server or Oracle or MySQL
 • Knowledge of configuration management tools and familiarity with at least one, such as Ansible, Chef or Puppet
 • Demonstrate ability for multitasking, team playing, analytical thinking, prioritizing
 • Excellent use of English and Greek language.
 • Fulfilled military service obligations (for male applicants).

Nice To Have

 • 2-year of experience as a DevOps engineer in a production environment.
 • Experience in shipping, aggregating and visualizing logs from various sources (such as Kibana or Grafana)
 • Programming / mathematical understanding is considered a plus
 • Experience with Azure cloud-based deployment and support
 • Familiarity with Data Wrangling tools (Elasticsearch (ELK), etc.)
 • Familiarity with Logging/Monitoring tools.
 • A strong preference for collaborative teamwork and work/knowledge sharing.
 • Ability to pick up new technologies quickly

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: .pdf, .doc, .docx