Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

H Dataverse αποτελεί μία αναπτυσσόμενη καινοτόμο εταιρεία πληροφορικής. Ιδρύθηκε το 2007 από μηχανικούς πληροφορικής. Διαθέτει πάνω από 90 έμπειρους μηχανικούς πληροφορικής με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών έργων έρευνας και ανάπτυξης πάνω στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών για οργανισμούς στην Ελλάδα αλλά και τη Βόρεια Ευρώπη.

Αρχές

Έμπρακτος σεβασμός προς τους συνεργάτες μας

Πλήρης αναγνώριση της επιχειρηματικής μας ευθύνης για παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην αγορά

Λειτουργούμε με υπευθυνότητα σε οικονομικό, κοινωνικό
και περιβαλλοντικό επίπεδο

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για την παροχή ποιοτικών λύσεων
για τους πελάτες μας

Υλοποιούμε όλες μας τις δραστηριότητες με απόλυτη διαφάνεια,
σεβόμενοι απόλυτα τη νομοθεσία

Οικοσύστημα

01.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προηγμένων λύσεων λογισμικού και προϊόντων

02.

Συλλογή γνώσεων και τεχνογνωσίας σε τομείς του Φορέα - Επιχείρησης 

03.

Εύρεση ευκαιριών στην αγορά και δημιουργία ιδεών για νέα προϊόντα

04.

Μετατροπή ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα πληροφορικής

Η Εταιρεία

Έχει πιστοποιηθεί κατά
ISO 9001:2015 για το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχει.

Διαθέτει ISO 27001:2013 για
την ασφάλεια πληροφοριών στα αντικείμενα που δραστηριοποιείται.