Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων
ροών εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα

computer (3)

Πλήρης αυτοματοποίηση και προτυποποίηση των εργασιών των υπαλλήλων.

web

Ανάπτυξη εξειδικευμένων υποθέσεων με ενσωμάτωση κατάλληλων ροών εργασίας για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του εκάστοτε Φορέα.

stopwatch (2)

Επιτάχυνση πάσης φύσης διαδικασιών με πεπερασμένο αριθμό βημάτων.

eye

Πλήρης εποπτεία και συνεχής παρακολούθηση του εκάστοτε βήματος μίας τετριμμένης διαδικασίας.