Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Το DocuTracks είναι η κατάλληλη πλατφόρμα διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, ψηφιακών υπογραφών και διεκπεραίωσης υποθέσεων για:

Δημόσιους φορείς, ανώνυμες εταιρείες και οργανισμούς σε κεντρικό και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο

Νοσοκομεία και φορείς στο χώρο της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας

Συμβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες μελετών και νομικά / δικηγορικά γραφεία

Εταιρείες εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης τεχνικών έργων

Εταιρείες και οργανισμούς στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα

κάθε άλλη εταιρεία ή φορέα που βασίζει την οργάνωση της λειτουργίας του και τον κύριο όγκο της διεκπεραίωσης των εργασιών του σε σύστημα διαδικασιών που αποτυπώνεται και εκτελείται μέσα από τη διαχείριση εγγράφων. συμβατικών ή ηλεκτρονικών