Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

01

διαχείρισης πληροφορίας και ροών εργασίας που οργανώνονται σε υποθέσεις και αποτυπώνονται και διακινούνται σε έγγραφα.

01

Μια σύγχρονη
διαδικτυακή λύση

Μια σύγχρονη <br> διαδικτυακή λύση
02

που μπορεί να οδηγήσει έναν φορέα στη λειτουργία του χωρίς χαρτί και μελάνι (paperless & inkless).

02

Ένα πληροφοριακό σύστημα

Ένα πληροφοριακό σύστημα
03

που έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα.

03

Μια ψηφιακή υποδομή

Μια ψηφιακή υποδομή
Φιλικό
Φιλικό

Είναι εύχρηστο προς τον χρήστη. Μαθαίνεται πολύ εύκολα σε λίγες ώρες και η εξοικείωση με αυτό γίνεται μέσα σε 1- 2 μέρες. Μοιάζει με email και όλα γίνονται σε μία οθόνη (one window application).

Διαλειτουργικό
Διαλειτουργικό

Διαθέτει ανοιχτή αρχιτεκτονική και διασυνδέεται εύκολα με τρίτα συστήματα εντός και εκτός Οργανισμού
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ, e- Delivery, ΕΣΗΔΗΣ κλπ).

Διαδικτυακό
Διαδικτυακό

Δεν απαιτεί καμία απολύτως εγκατάσταση στον υπολογιστή του κάθε χρήστη. Τα πάντα γίνονται γρήγορα, μέσω browser.

Σύμφωνο με τη Νομοθεσία
Σύμφωνο με τη Νομοθεσία

Απόλυτα συμβατό με το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και τις ψηφιακές υπογραφές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Νόμος 3979/ 2011).

Σύγχρονο
Σύγχρονο

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σύγχρονα
εργαλεία λογισμικού που εξαφανίζουν αδυναμίες
και παθογένειες παλαιότερων τεχνολογιών.

Οικονομικό
Οικονομικό

Το κόστος του μπορεί να αποσβεστεί γρήγορα. Απαιτεί ελάχιστη τεχνολογική υποδομή και μπορεί να λειτουργήσει εύκολα σε cloud.