Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Backend Developer

Αρμοδιότητες:

  • Συμμετέχετε στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο υφιστάμενων και νέων εφαρμογών λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Θα πρέπει να έχετε ισχυρή εμπειρία ως προγραμματιστής backend με Java (τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας)

  • Γνώση του ελέγχου έκδοσης (Git)…

Κωδικός Αίτησης: Α/Α 698127

Τύπος απασχόλησης: Full Time

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: .pdf, .doc, .docx